Juridisk notat

Retningslinjer for informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker nesten hvilken som helst nettside. Det grunnleggende verktøyet er å lagre og hente informasjon om dine besøkende.

Informasjonskapsler utløper, det vil si at de kan forbli i sesjonen eller til en bestemt fremtidig dato.

Du har mer informasjon om personvern, juridiske rettigheter og informasjonskapsler i personvernerklæringen.

[cookies]

Informasjon om informasjonskapsler

Etter retningslinjene til det spanske databeskyttelsesbyrået fortsetter vi med å detaljere bruken av informasjonskapsler laget av dette nettstedet for å informere deg så nøyaktig som mulig. Dette nettstedet bruker følgende:

Navn Utløp Utsteder Formål
bil_kake 1 måned Eget Funksjonell
_ga 24 måneder Google Analytics Analyse
_gid På slutten av økten Google Analytics Analyse
_gat_ På slutten av økten Google Analytics Analyse
_gcl_au 3 måneder Google Ads Annonsering
ATN 24 måneder Facebook Annonsering
AA003 3 måneder Facebook Annonsering
_fbp På slutten av økten Facebook Annonsering
fr 3 måneder Facebook Annonsering
_clck 12 måneder Microsoft Analyse
_clsk 24 timer Microsoft Analyse
CLID 12 måneder Microsoft Analyse
ANONCHK På slutten av økten Microsoft Analyse
MUID 12 måneder Microsoft Analyse
SM På slutten av økten Microsoft Analyse
SRM_B 12 måneder Microsoft Analyse

Alle disse behandlingsoppgavene vil bli regulert i henhold til lovlige forskrifter, og alle dine rettigheter angående databeskyttelse vil bli respektert i henhold til gjeldende forskrifter.

Deaktiver eller slett informasjonskapsler

Brukeren kan fritt bestemme om implantasjon eller ikke av våre informasjonskapsler på harddisken, samt eliminering av dem, ved å følge prosedyren som er etablert i hjelpeseksjonen i nettleseren. Brukeren kan også konfigurere nettleseren til å godta eller avvise alle informasjonskapsler som standard eller motta en advarsel på skjermen om mottak av hver informasjonskapsel og på dette tidspunktet bestemme om den skal implementeres på harddisken eller ikke.

Tilleggsmerknader

Verken dette nettstedet eller dets juridiske representanter er ansvarlige for innholdet eller sannheten i personvernerklæringen som tredjeparter nevnt i denne informasjonskapselpolicyen kan ha. På samme måte kan denne informasjonskapselpolicyen endres avhengig av de nye lovgivnings- og forskriftskravene, eller for å tilpasse den til instruksjonene fra det spanske databeskyttelsesbyrået.

Nettlesere er verktøyene som har ansvaret for lagring av informasjonskapsler, og fra dette stedet må du utøve din rett til å fjerne eller deaktivere dem. Verken dette nettstedet eller dets juridiske representanter kan garantere riktig eller feilaktig håndtering av informasjonskapsler fra de nevnte nettleserne.

I noen tilfeller er det nødvendig å installere informasjonskapsler slik at nettleseren ikke glemmer din beslutning om ikke å godta det samme.

Når det gjelder informasjonskapsler fra Google Analytics, lagrer dette selskapet informasjonskapsler på servere i USA og forplikter seg til ikke å dele dem med tredjeparter, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for driften av systemet eller når loven krever det til denne effekten. Google Analytics er basert på standard kontraktlige klausuler (art. 46.2. C RGPD) i kontraktene som er signert mellom partene som overfører data, for å sikre tilstrekkelig beskyttelse når de overføres utenfor EU. Du finner detaljert informasjon om dette på denne lenken. Hvis du vil ha informasjon om bruken som Google gir til informasjonskapsler vi legger ved denne andre lenken.

Hvis du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken vi bruker av informasjonskapsler eller om informasjon relatert til databeskyttelse klikk her eller du kann send oss en e-post til .

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen finner du all relevant informasjon om behandlingen vi utfører av dine personopplysninger gitt via nettstedet vårt.

Brukeren eller klienten garanterer at dataene som er gitt er sanne, nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, og er ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av brudd på en slik forpliktelse. I tilfelle dataene som tilhører en tredjepart, garanterer brukeren at de har informert tredjeparten om aspektene i dette dokumentet og fått autorisasjon til å levere dataene sine til ECARGEST S.L. for de angitte formålene.

Grunnleggende informasjon om databeskyttelse
Ansvarlig ECARGEST S.L. selskap dedikert til bilindustrien.
Formål Hovedformålet vårt er å svare på dine spørsmål og forespørsler og å kunne tilby deg våre tilbud, produkter og tjenester.
Legitimering Berettiget interesse og samtykke.
Mottakere Med hvem som helst, med mindre brukeren uttrykkelig godkjenner det eller det er en juridisk forpliktelse.
Rettigheter Få tilgang til, rett opp og slett dataene, i tillegg til andre rettigheter, som forklart i tilleggsinformasjonen
Tilleggsinformasjon Se tillegg og detaljert informasjon om databeskyttelse.

Hvem er vi?

ECARGEST S.L., hjemmehørende på Av. de Velázquez, 468 29004 Málaga og med momsnummer B05442884.

Hvilke forskrifter gjelder vi?

Denne personvernerklæringen er tilpasset gjeldende europeiske og spanske forskrifter om beskyttelse av personopplysninger, dette er:

 • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene (RGPD).
 • Lov 34/2002, 11. juli, om tjenester fra informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI-CE).
 • Organisk lov 3/2018 5. desember, beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger samlet inn på nettet er ECARGEST S.L. hvem som bestemmer hvilke formål personopplysningene skal brukes til og hvilke midler som brukes.

Kontaktinformasjonen er som følger:

ECARGEST S.L. Av. Comandante García Morato, 468. 29003 Málaga. E-post til databeskyttelsesansvarlig:

Til hvilket formål behandler vi dataene dine?

ECARGEST S.L. behandler informasjonen du gir oss til:

 • Svar på forespørsler og henvendelser, og behandler bare dataene som er strengt nødvendige.
 • Forespørsler og forespørsler om tilbud, sendt gjennom kontaktskjemaene for dette formålet.
 • Lag kommersiell og elektronisk kommunikasjon, i henhold til dine interesser. ECARGEST S.L. kan utvikle en kommersiell profil, i henhold til informasjonen som er gitt. Imidlertid tas ingen automatiserte beslutninger basert på den profilen.
 • For teknisk sikkerhet og systemdiagnose, på en anonymisert eller aggregeret måte, har ECARGEST S.L. Du vil kunne registrere IP -adressen (identifikasjonsnummer for enhetens internettilgang, som gjør at enheter, systemer og servere kan gjenkjenne og kommunisere med hverandre). Denne informasjonen kan også brukes til analytiske formål for webytelse.
 • I tilfelle brukeren registrerer seg på nettstedet gjennom den sosiale påloggingen, ECARGEST S.L. Du får bare tilgang til personopplysningene til brukeren som du har gitt ditt samtykke til under konfigurasjonen av tilgangen til det aktuelle sosiale nettverket.

Hva er legitimasjonen for behandlingen av dine personopplysninger?

Legitimering er det juridiske grunnlaget som gir oss fullmakt til å bruke dine personlige data. Dette vil avhenge av formålet:

Formål Legitimering
Leie, kjøpe og selge biler. Kjøretøy. Salg av reservedeler Gjennomføring av kontrakten.
Svar på forespørsler og henvendelser Berettiget interesse. Riktig utførelse av spørringen eller forespørselen.
Lag kommersiell kommunikasjon Legitimering etter brukerens samtykke.
Dataoverføring Legitimering etter brukerens samtykke.
Brukervennlighet og kvalitetsanalyse (webytelse og teknisk sikkerhet) Samtykke, lov 34/2002 LSSI og lov 9/2014 LGT.

Dataene dine blir behørig lagret ogd beskyttet for den tiden som er nødvendig for utøvelse eller forsvar av krav, og / eller når gjeldende lovgivning tillater det. Når denne perioden er utløpt, forplikter ECARGEST S.L. seg til å stoppe behandlingen av dataene dine, samt å blokkere dem i konsernets databaser.

Til hvilke mottakere kommuniserer vi dine personlige data?

Ingen dataoverføring vil bli utført, unntatt med samtykke fra brukeren eller juridisk forpliktelse.

Nettstedet kan tilby funksjoner for å dele innhold gjennom tredjepartsapplikasjoner, for eksempel Facebook eller Twitter. Disse programmene kan samle inn og behandle informasjon relatert til brukerens navigasjon på de forskjellige nettstedene. All personlig informasjon som samles inn gjennom disse programmene, kan brukes av tredjepartsbrukere av disse, og deres interaksjon er underlagt personvernerklæringen til selskapene som tilbyr applikasjonene.

Nettstedet kan være vert for blogger, fora og andre applikasjoner eller sosiale nettverkstjenester for å lette utveksling av kunnskap og innhold. All personlig informasjon fra brukeren kan deles med andre brukere av denne tjenesten, som selskapet vårt ikke har kontroll over.

Hvor lenge beholder vi dataene dine?

Tidspunktet for oppbevaring av dataene avhenger av formålet vi behandler dem for:

Formål Bevaringsperiode
Gjennomføring av kontrakten Etablert av juridiske forpliktelser.
Svar på forespørsler og henvendelser Dine data blir lagret så lenge det er nødvendig for å imøtekomme forespørselen eller forespørselen.
Lag kommersiell kommunikasjon Uansett, i en maksimal periode på ti år fra siste gang en interaksjon ble opprettholdt, så lenge du ikke har tilbakekalt ditt samtykke.

Når ovennevnte periode er utløpt, forplikter ECARGEST S.L. seg til å avslutte behandlingen av alle dataene dine, samt å blokkere dem på riktig måte i de tilhørende selskapets databaser.

Hva er dine rettigheter når du gir oss dine personlige data?

Dine rettigheter er:

 • Rett til tilgang. Du kan få informasjon om muligheten for hvilke personopplysninger som behandles av ECARGEST SL, vite til hvilke formål de brukes og hvilken type data som behandles eller til hvem de er blitt overført, blant annet aspekter.
 • Rett til rettelse. Du kan be om retting av personopplysningene dine hvis de er unøyaktige eller fullføre dem.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt). Du kan be om sletting av personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.
 • Rett til begrensning av behandlingen. Under visse omstendigheter kan du be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i så fall vil de bare bli oppbevart for utøvelse eller forsvar av krav eller annen juridisk forpliktelse.
 • Rett til portabilitet av dataene dine. Under visse omstendigheter vil du ha rett til å motta personopplysningene som er gitt til ECARGEST SL, i et strukturert format, noe som øker brukernes mulighet til lettere å overføre, kopiere eller overføre sine personlige data fra en datamaskin miljø til andre. Denne portabilitetsretten kan bli forespurt i tilfeller der databehandlingen utføres på en automatisk måte, er basert på samtykke eller på en kontrakt, og når du ber om det på dataene han gir, inkludert data som stammer fra hans egen aktivitet. Derfor vil dataene du har gitt om tredjeparter utenfor kontraktsforholdet, bli ekskludert fra denne retten til overførbarhet.
 • Opposisjonsrett. I tilfeller der legitimiteten er basert på legitim interesse, kan du protestere mot behandlingen av dataene dine.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

Du kan utøve dine rettigheter via e-post, via adressen , gi et identitetsdokument (DNI) og angi retten til å utøve.

ECARGEST S.L. Av. Comandante García Morato, 468. 29003 Málaga.

Du har også rett til å sende et krav til det spanske datatilsynet på www.aepd.es, spesielt når tilfredshet ikke er oppnådd ved utøvelse av rettigheter.